divendres, 13 d’abril de 2012

Son Boira, ous ecològics

Aquest és el número que identifica els nostres ous.

Este es el número que identifica nuestros huevos

03ES07430253

Pareix el número d'un presidiari dels de pel·lícula d'Estats Units!! No,  per normativa els ous van marcats amb uns números a la closca.

 Per exemple, aquest és un ou 0 que vol dir ecològic, 
ES = espanyol,
07 vol dir que és de les Illes Balears, 
el 43 indica el municipi (Llubí)
 i les quatre xifres del final corresponen a 
l'explotació ramadera on viuen les gallines, Son Boira.


¡Parece el número de un presidiario de los de películas de Estados Unidos! No,  según la normativa los huevos van marcados con unos números a la cáscara.

 Por ejemple, aqueste es un huevo 0 que quiere decir ecológico, 
ES = español,
07  quiere decir que es de las Illes Balears, 
el 43 indica el municipio (Llubí)
 y las cuatros cifras del final corresponen a 
la explotación ganadera donde viven las gallinas, Son Boira.

És senzill !!


Si sabeu llegir el número però hi ha moltes persones que no ho saben.
La majoria d'ous que es venen a les botigues o grans superfícies tenen el n.2 o el terrible n.3, el pitjor.
Les pobres gallines que fan els ous del número tres tenen una vida de captivitat dins gàbies, varias juntas, i mai veuran el sol. Mai trepitjaran el terra, i viuran els dies exactes que està previst que siguin productives.

Si sabéis leer el número es sencillo, pero muchas personas no saben hacerlo. La mayoría de los hueves que venden en las tiendes o grandes superficies tienen el nº2 o el terrible nº3. Las pobres gallinas que llevan en número 3 viven en cautividad, en jaulas, varias juntas y jamás verán el sol. Nunca pisarán la tierra y vivirán el número exacto de días que está previsto que sean productores.
Muchas gallinas en una jaula
Fotografia de: http://isoeco.blogspot.com.es/2011/12/huevos-eco-salud-y-respeto-animal.html

Vista del interior de un galpón aéreo para gallinas ponedoras en la finca de El Tunal en Quíbor, Edo. Lara (septiembre de 2008)
Fotografia de Juan A. Molina Morales. Gàbies noves, netes: situació animal, la mateixa. 
Les gallines que ponen els ous del n.2, viuen tancades per sempre en naus,.. estabulades, estretes i sense vida exterior.
Tant les d'ous 2 com 3 són vacunades i tractades preventivament amb antibiòtics i medicines tan si les necessiten com si no,... Estan tan estretes que estan estressades i tenen tendència al canibalisme !Las gallinas que ponen los huevos del nº2 viven cerradas para siempre en naves... estabuladas, estrechas y sin vida exterior.

Tanto las gallinas de los huevos del 2 y el 3 son vacunadas y tratadas preventivamente con antibióticos y medicamentos si los necesitan y aunque no les hagan falta... ¡Están tan estrechos que están estresadas y tienen tendencia al canibalismo!


http://construir-casa.obiedenie.ru/construccion-de-galpones-avicolas/
Les gallines del ous número 1 són les que es diuen que fan "ous de corral", no viuen tancades, tenen pastures a les que poden sortir quan l'amo vol. Però mengen pinsos i són vacunades,... Els tres grups poden ser estimulats per millorar la posta, medicats, tractats amb antibiòtics. No vull seguir.


Las gallinas de los huevos número 1 son las que viven que ponen los "huevos de corral", no viven cerradas, tienen prados a los que pueden salir cuando el dueño quiere. Comen piensos y las vacunan... Los tres grupos pueden ser estimulados para mejorar la puesta, medicados, tratados. Prefiero no seguir.


La normativa europea que s'aplica per els ous del 0 és molt clara:


Tenen uns metres de pastura i metres de coberta determinats amb llibertat per entrar i sortir, disposen de menjar suplementari, a lliure disposició, d'origen ecològic i sols reben tractaments fitosanitaris naturals: additiu de calci d'origen natural per millorar la qualitat de la closca,... no són medicades. Tenen nidals per fer els ous i perxes per dormir. La seva producció és més baixa, ja que no són forçades a la posta.

Siempre la puerta del gallinero abierto para que entren y salgan.
La normativa europea que s'aplica per els ous del 0 és molt clara:

La normativa europea que se aplica para los huevos ecológicos (los nº0) es muy clara:
Tienen unos metros determinados de prado para cada animal y metros de gallinero cubierto con entrades y salidas. También disponen de suplementos de alimento ecológico y sólo reciben tratamientos fitosanitarios naturales: aditivos de calcio de origen animal para mejorar la calidad de la cáscara,... Ningún medicamento. Tienen nidos para que puedan poner los huevos y perchas para dormir. Su producción es baja, ya que no se fuerza la puesta.

A canvi, l'ou és més saborós, amb el blanc ben recollit i el vermell bombat,... 

Cuanto más líquida es, más viejo es el huevo


No sempre són més grocs, això depèn de l'alimentació, si mengen més herba o menys,.. El que és segur es que a l'hora de fer una coca, un ou fregit o una truita, la diferència és clara .

No siempre son más anaranjados, eso depende de la alimentación, si comen más hierba o menos. lo que es seguro es que a la hora ha preparar un bizcocho, un huevo frito, una tortilla, la diferencia es clara.

En paraules d'un gran blog d'ous: http://elblogdelhuevo.com/"No es necesario restringir el consumo de huevos en la dieta de personas sanas"


Margalida

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...